Qeshim!

Puna në ngjyrat e natyrës është buzëqeshja e saj!

Colors are the smiles of Nature!