Programet

Programi i Farm Kindergarten

Përkujdesje maksimale dhe ambinti argëtues për fëmijë
Program i përafërt me programet shkollore që të jenë gjysëm të përgatitur për shkollë
Numer i vogël femijësh dhe mësues të jashtëzakonshëm mundësojnë që Maarif të ofrojë përkujdesje prindërore
Shëtitje jasht ambienteve të kopshtit që fëmijët të njihen me natyrën

Jeni i interesuar që fëmija të ndjeki një nga programet ?