Mësojmë me hapa të vegjël…

Ne sot filluam të mësojme disa gjëra praktike si: të lidhim lidhëset e këpucëve 👟të mbyllim zinxhirin🎒, të mbyllim kopsat e bluzës👕…
#Tëndihmojmëvetendheprindërit😻