Luajmë!

Nëpërmjet lojës fëmijët njohin më mirë botën e jashtme dhe shfaqin më mirë atë të brendshmen!