Të mësojmë rreth parasë

Falenderojmë nënën e Anesës për dëshirën për të ndarë njohuritë e saj për profesionin me fëmijët e kopshtit. Ata fillojnë të mësojnë për paratë që nga fëmijëria e hershme. Prindërit dhe kujdestarët kanë ndikimin më të rëndësishëm në mënyrën se si fëmijët i trajtojnë paratë në jetën e të rriturve. Mësimi i fëmijëve për paratë i ndihmon ata të menaxhojnë financat e tyre ndërsa rriten.💷 🏻☺️🤗