Ndërtojmë fole zogjsh

Ky projekt praktik i krijimit të një foleje zogjsh u jep fëmijëve shumë mundësi për të zhvilluar të menduarit e tyre krijues dhe analitik, ndërkohë që angazhohen me natyrën dhe mësojnë për jetën e egër natyrore përreth. Është e mahnitshme të shohësh të gjitha llojet e ndryshme të foleve që zogjtë mund të ndërtojnë vetëm duke përdorur materiale që gjenden rreth tyre dhe pa mjete. Ata janë vërtet inxhinierë fantastikë!🐤 🐦