Fëmijët luajne me Doktorë

Fëmijëve u pëlqen të “luajnë doktor”, siç dihet ndonjëherë, sepse janë natyrshëm kureshtarë për gjërat që shohin ose përjetojnë, përfshirë këtu edhe vizitën në zyrën e mjekut. Duke shfaqur këto lloj përvojash, fëmijët janë në gjendje të zhvillojnë një njohje dhe kuptim më të madh të situatës, gjë që kënaq kureshtjen e tyre.